Esports

De term ‘esports’ duikt steeds vaker op in de media. Niet gek, aangezien het spelen van videogames in korte tijd is uitgegroeid van een hobby tot een competitief landschap. Toch is het zo dat niet alle games kunnen worden gecategoriseerd als esports. In dit artikel geven we een zo concreet mogelijke beschrijving van wat er precies bedoeld wordt als men spreekt over esports.

De definitie van esports

De term esports is een samenvoeging van de woorden electronic en sports. De meest gangbare definitie is het competitief spelen van multiplayer-videogames op professioneel niveau. Dit kan, afhankelijk van de titel, op een PC, console of zelfs een tablet of mobiele telefoon.

Sommige games worden gespeeld in teamverband, andere door individuele spelers, maar bij esports gaat het uiteindelijk om de competitie tussen menselijke spelers of teams. Ook is, in tegenstelling tot ‘gewoon’ gamen, de instelling niet recreatief. Esports zijn bovenal een competitieve activiteit, net als profvoetbal of F1. Of esports daadwerkelijk sport zijn, is op het moment nog een discussiepunt. In dit artikel wordt die kwestie in het midden gelaten, maar een overzicht van discussie ‘is esport een sport’ is op onze site te vinden.

Er zijn drie hoofdfactoren die bepalen of iets een esports is of dat het gaat om iets anders: De aanwezigheid van een competitief element in de game, een minimum van twee spelers of teams die het tegen elkaar opnemen en een organisator/toezichthouder die de regels opstelt en fungeert als scheidsrechter. De eerste factor bepaalt voornamelijk of een game geschikt is als esport, de laatste twee maken het verschil tussen recreatief gamen of een esports-competitie.

Competitieve games

Een competitief element in een game is snel te identificeren. Vrijwel alle multiplayer games vallen hieronder, met uitzondering van titels waarbij meerdere spelers alleen samen kunnen werken (co-op). Bij een wedstrijd in een fighting game als Super Smash Bros. nemen twee of meerdere spelers het tegen elkaar op in een directe competitie tot één van hen als winnaar uit de bus komt.

Zelfs met een competitief element is een toekomst als esport niet gegarandeerd. Een game moet een behoorlijk aantal actieve spelers hebben om het voor esports-organisaties interessant te maken om er een toernooi voor te organiseren.

Ook is het voor de ontwikkelaar belangrijk om de balans in het spel zo goed mogelijk te bewaren. Een uitzonderlijk sterk personage zorgt ervoor dat het verloop van een wedstrijd wordt bepaald door wie dat personage in handen krijgt, niet welk team er beter is. Hierdoor zullen esporters snel interesse verliezen in een titel die geen goede balans heeft en daarmee verliest de game een groot deel van zijn potentie als esport.

Wat is het verschil tussen een gamer en een esporter?

De spelers die zich profileren als esporters doen dat niet door motivatie of inzet, maar door hun deelname aan competities die buiten de game om worden georganiseerd door derde partijen. Zelfs gamers die tot de top 100 beste spelers behoren op de in-game ranglijsten in hun gekozen titel zijn niet per definitie esporters. Esporters nemen deel aan professionele competities, vaak georganiseerd door externe partijen, waar reguliere gamers enkel online via matchmaking of met vrienden op de bank een game spelen.

Wat doet een esports-organisator?

Als laatste vereisen esports een organisator. Deze vervult een dubbelrol: enerzijds het opzetten van het toernooi, het al dan niet regelen van een locatie en het aanleveren van een prijzenpot, anderzijds het opstellen van de regels en het handhaven daarvan. Niet elke organisatie werkt hetzelfde en sommigen besteden zelfs deel van hun verantwoordelijkheden uit aan externe partijen.

Wat alle organisaties echter gemeen hebben is dat ze zorgen voor een professionele sfeer. Er wordt een omgeving gecreëerd waar spelers elkaar kunnen treffen en vaak ook geld kunnen verdienen, maar er wordt ook gezorgd voor een eerlijke en gelijke competitie.

Wordt er dus een competitieve game gespeeld met een toezichthoudende organisator en minimaal twee spelers of teams die als doel hebben om te winnen, dan spreken we van een esports-wedstrijd. De hoeveelheid games die zich kwalificeren als esport is groot en blijft gestaag groeien.

Meer weten over esports? Lees dan onze artikelenreeks esports voor beginners. Deze reeks dient als introductie voor mensen die meer over esports willen weten. In deze reeks artikelen bieden wij je alle kennis die je nodig hebt om te snappen wat esports precies zijn, welke games je kunt volgen en hoe je zelf aan de slag kunt binnen de esports-industrie.